Teny Fanolorana

TENY FANOLORANA

Dadabe sy Bebe ! Izany no anarana iantsoantsika ireo Ray aman-dReny hajaina ato anatin’ity Boky fitantarana ity mba tsy hampanahirana antsika.

Efa betsaka mantsy no Dadabe sy Bebe ato anatin’ny fianakaviana ankehitriny. Koa mba tsy hampisy ny fifangaroana, rahefa mamaky ity Boky ity isika, dia izao no fanazavana apetraka mialoha : ny antsoina hoe Dadabe, ato, dia Ratsimbazafy Jean-Baptiste izay, ary ny hoe Bebe dia Razanamalala Marie. Ny olona anisan’ny fianakaviana akaiky kosa dia tononina amin’ny anarana mahazatra ialohavan’ny hoe : Dadatoa, Nenitoa, Dadaivo, Dadafara, Nenifara, raha olon-dehibe izy, ary ny anarana fiantsoana azy tamin’ny mbola kely kosa raha zafikely na zafiafy izy. Ireo olon-kafa indray izay voalaza ho niara-belona sy nifanerasera tamin’i Dadabe sy Bebe dia saiky efa tapitra nodimandry avokoa na dia tsy nasiana hoe Itompokolahy sy Itompokovavy aza ; tononina avy hatrany amin’ny anarany koa izy ireny fa tsy nasiana hoe Andriamatoa na Ramatoa na Ingahy.

Ny Fikambanan’ny Terak’i Ratsimbazafy (TIR) dia feno 35 taona mandray 36 amin’ity 2005 ity satria niorina tamin’ny Jolay 1969. Nanapa-kevitra noho izany ny mpikambana fa Boky mampahafantatra ny tantaram-piainan’izy mivady lehibe ireo no hatao Tsangambato fahatsiarovana sy fanamarihana izany faha-35 taona izany satria efa betsaka ireo mpikambana atý aoriana no tsy nahatratra azy ireo velona ka tsy mahalala akory hoe : mba iza moa ry zareo izany ? Izany no antony namoahana izao boky izao.

Tsy mihambo ho mahalala feno ny tantaram-piainan’izy mivady anefa raha manao izao fitantarana izao izahay, fa dia tena sombintsombiny tokoa no azo aroso eto anatrehantsika, ary izay no lafiny mampalahelo kely. Mampalahelo satria raha fony fahavelon’izy ireo mantsy no nisy izao fanapahan-kevitry ny taranany hanoratra ny tantaram-piainany izao, angamba ho lehibe lavitra noho izao ny hatevin’ny Boky tafavoaka !

Atao ahoana anefa fa izany moa no fandaharana avy any ambony ; koa izay vitantsika eto dia ataontsika toy ny mason-tsokina : izay kely ananana no ahiratra. Ary dia amim-panetren-tena lehibe no anolorana antsika izao raki-tsoratra mitantara ny ambangovangon’izay tsara ho fantatra mikasika ireo Raiamandrenibentsika ireo. Nangonina avy tamin’ny tahirim-pahatsiarovan’ny tsirairay avy tamintsika izany ka ISAORANA FENO antsika rehetra tsy misy avakavaka ary ao anatin’izany ny Komitin’ny Boky sy izay rehetra nandray anjara tamin’ny fandrafetana azy ho Boky sy nandravaka sary azy.

Aucune note. Soyez le premier à attribuer une note !

"Tsy tsara raha irery ..."

Créer un site gratuit avec e-monsite - Signaler un contenu illicite sur ce site

×